Home

Tối đa hóa tốc độ và hiệu suất

Công nghệ 11ac Wave2 tối đa hóa tốc độ không dây để loại bỏ độ trễ mạng, đảm bảo hiệu suất mạng cao nhất.

 

Dung lượng người dùng tăng lên

Multi-User (MU) MIMO gửi luồng tín hiệu đến nhiều thiết bị người dùng cùng một lúc, cải thiện hiệu suất mạng của bạn.

Quản lý Wi-Fi doanh nghiệp có thể mở rộng

Dòng EnTurbo có thể quản lý bởi ezMaster chuyên nghiệp. Quản lý mạng dễ dàng.

Copyright © 2018 Phương Việt. All rights reserved.