Home

Digital Cordless

Model
FXO Port
Range (Line of Sight)
Durable Design
Multi-Handset
Speaker Phone
FXO Port

4

Range (Line of Sight)

>5km

Durable Design

Yes

Multi-Handset

Up to 90 Handsets

Speaker Phone

Handset Only

Model
EP902
FXO Port

2

Range (Line of Sight)

>2km

Durable Design

Yes

Multi-Handset

Up to 9 Handsets

Speaker Phone

Handset Only

Model
EP802
FXO Port

1

Range (Line of Sight)

>2km

Durable Design

-

Multi-Handset

Up to 9 Handsets

Speaker Phone

Handset Only

Model
EP801
FXO Port

1

Range (Line of Sight)

>2km

Durable Design

-

Multi-Handset

Up to 9 Handsets

Speaker Phone

Handset & Base

Model
EP800H
FXO Port

1

Range (Line of Sight)

>2km

Durable Design

Yes

Multi-Handset

Up to 9 Handsets

Speaker Phone

Handset Only

Kiểu dáng bền bỉ

Thiết bị cầm tay bền bỉ EP800H là lý tưởng cho môi trường yêu cầu người dùng mang theo để liên lạc trong điều kiện họ phải đi lại xung quanh vị trí của họ.
Nó lý tưởng cho các môi trường như các nhà kho, nông trường, nhà thờ, các khu vực cho thuê thiết bị.

Thiết bị văn phòng

Thiết bị cầm tay cho văn phòng EP801 và EP802 vùng phủ rộng với kiểu dáng thời trang. Các thiết bị này hoàn hảo cho những người
mà cần mang thiết bị liên lạc cầm tay để thực hiện các nhiệm vụ. Nó lý tưởng cho các môi trường như trong nhà, nhà nghỉ và các cơ sở tôn giáo.