Thử nghiệm tốc độ Wi-Fi 6 trên Samsung Galaxy S10

Tôi muốn thực hiện một số thử nghiệm về thông lượng chuẩn kết nối Wi-Fi 6 của EnGenius EWS377AP trên Samsung Galaxy S10e tại một AP ở phạm vi gần và so sánh với client sử dụng Wi-Fi 5 trên cùng một AP.

Tôi thiết lập EnGenius EWS377AP tại một AP chuẩn kết nối Wi-Fi 6 4 × 4 cùng một kênh ở chế độ 80Mhz. Tại điểm truy cập, tôi đặt S10 trong vòng 1.5m theo hướng nằm ngang để có kết quả tốt nhất. S10 là thiết bị hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 2 × 2 với tốc độ nhanh nhất có thể duy trì là 907Mbps hoặc (256-QAM với 1600 ns GI) nhưng trong thời gian ngắn nó đã có sự thay đổi nhanh chóng với tốc độ cao hơn là 960Mbps (256-QAM với GI 800 ns).

Tôi đã chạy iPerf2 cho hệ điều hành Android trên S10 ở server mode và jPerf trên máy trạm của tôi ở client mode.

Dưới đây là kết quả khá tốt tôi có thể duy trì ở tốc độ 800Mbps hoặc lên tới 831Mbps!

Nếu chúng ta so sánh chúng với máy khách kết nối chuẩn Wi-Fi 5 trên iPhone Xs có tốc độ trung bình khoảng 600Mbps và tốc độ tăng vọt lên tới 613Mbps.

Vì vậy, thử nghiệm này cho thấy một máy khách sử dụng chuẩn kết nối Wi-Fi 6 2 × 2 có thể duy trì tốc độ là 800Mbps ở phạm vi ngắn. Chúng tôi có thể cần phải tận dụng sức mạnh của của EWS377AP với LAN 2.5Gbe sớm hơn chúng tôi nghĩ!

Phạm vi sẽ là một thử nghiệm khác nhau nhưng rất khó để tái tạo trong các điều kiện môi trường khác nhau, còn kết quả về thử nghiệm tốc độ của tôi thì luôn ổn định.