Hướng dẫn cấu hình AP EnGenius trên Cloud

Trong bài viết này Phương Việt sẽ hướng dẫn người dùng cách cấu hình thiết bị AP EnGenius trên Cloud.

Gán AP vào Engenius Cloud

Gán thiết bị vào nhóm để cấu hình

Cấu hình SSID

Cài đặt sóng không dây