Giới thiệu về cấu trúc trang quản lý EnGenius Cloud

Trong bài viết này, Phương Việt sẽ giới thiệu về cấu trúc/ thành phần chính trên trang quản lý EnGenius Cloud:

I. Manager (Quản Lý)

– Dashboard

– Access Points

– Switches

– Topology

– Clients

1. Dashboard: Cung cấp trạng thái tổng quan của hệ thống mạng

  • Biểu đồ kiểm tra sức khỏe mạng
  • Hiển thị cấu trúc liên kết kiểm tra sức khỏe mạng
  • Biểu đồ sử dụng thông lượng theo ngày, tuần, tháng
  • Biểu đồ tỷ lệ phần trăm theo ngày, tuần, tháng
  • Danh sách ứng dụng lớp 7 (L7)
  • Danh sách hệ điều hành thiết bị

Dashboard

2. Access Points (AP): phần quản lý các AP cung cấp trạng thái AP và cho phép cấu hình thay đổi các điểm truy cập riêng lẻ trong một tổ chức hoặc mạng.

List

List: Xem tất cả các điểm truy cập trong hệ thống mạng bao gồm trạng thái online, offline, số lượng người dùng truy cập vào thiết bị, tốc độ tải về, tốc độ tải lên, biểu đồ thông lượng,…. Ngoài ra còn có thể cấu hình bật tắt sóng Wi-Fi, chỉnh kênh phát sóng, cường độ sóng,….


Map

Map: Hiển thị các tổ chức và điểm truy cập trên bản đồ (chế độ xem bản đồ/vệ tinh, biểu tượng tòa nhà, biểu tượng AP).


Floot Plans

Floor Plans: Công cụ khảo sát Wi-Fi cho phép thiết kế xây dựng hệ thống mạng Wi-Fi, là một công cụ dễ sử dụng để đơn giản hóa việc triển khai mạng không dây. Các bản đồ nhiệt được mã hóa màu cung cấp một cái nhìn chi tiết về cách bố trí điểm truy cập của bạn theo từng tầng. Tóm tắt dữ liệu điểm truy cập quan trọng nhất của bạn trong kho thiết bị của bạn.

3. Switches: Phần quản lý switch, cung cấp trạng thái của switch và cấu hình switch


Switch

4. Topology: Hiển thị mối liên hệ giữa các thiết bị trong hệ thống mạng Wi-Fi

Topology

5. Clients: Hiển thị danh sách các thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi

Clients

II. Configure (Cấu hình)


1. SSID:
Cấu hình tên mạng Wi-Fi, hỗ trợ tối đa 8 SSID trên 2 băng tần 2.4GHz & 5GHz

2. Radio Settings: Cài đặt băng tần phát sóng, kênh phát sóng, cường độ phát sóng,…

3. Cloud RADIUS Users: Tạo tài khoản đăng nhập cho người dùng Cloud

4. Firmware Upgrade: Cập nhật Firmware cho AP và Switch

5. Remote System Log: Nhật ký hệ thống từ xa

6. Alert Settings: Cài đặt cảnh báo

7. VLAN Setting: Cấu hình VLAN

8. Switch Settings

III. Analyze (Phân tích)

Event Log: Mục này sẽ ghi lại nhật ký các sự kiện (Sự kiện thiết bị/ sự kiện hệ thống/ nhật ký cấu hình)

IV. EnSky

Quản lý cấu hình SkyKey trên đám mây

V. Team Member

Quản lý tài khoản EnGenius Cloud, phân quyền user truy cập vào Cloud

VII. Inventory

Giao diện gán thiết bị vào tài khoản EnGenius Cloud

All: Tất cả thiết bị: User => Được sử dụng, Unused => Chưa được sử dụng