Home

Giám sát  |  Đẩy Thông Báo  |  Ghi Hình

 

tính năng của EnViewer App

Theo dõi và nhận cảnh báo nhằm bảo vệ ngôi nhà của bạn

Sử dụng ứng dụng EnViewer kết hợp với AP MeshCam và hệ thống Wi-Fi toàn diện cho gia đình EnMesh. Giám sát nhiều AP MeshCam mọi lúc mọi nơi. Theo dõi, ghi hình và nhận cảnh báo sự kiện chuyển động hoặc âm thanh được kích hoạt để thông báo ngay lập tức.

Downloads

Gallery

Copyright © 2018 Phương Việt. All rights reserved.