Khởi tạo bộ lưu trữ đám mây của riêng bạn​

Kết nối thiết bị USB lưu trữ tới hệ thống Wi-Fi toàn diện EnMesh để truy cập dữ liệu tại bất cứ đâu trong khi vẫn duy trì được tính an toàn.
Đồng thời lưu trữ trên các dịch vụ lưu trữ đám mây bằng cách tạo riêng đám mây lưu trữ cá nhân của riêng bạn với EnFile.

Thiết lập đơn giản

Thông qua cổng kết nối USB trên bộ định tuyến Mesh, bạn có thể dễ dàng bổ sung không gian lưu trữ ở bất cứ đâu

Truy cập dễ dàng

Quản lý dữ liệu từ bất cứ đâu, bất cứ nơi nào! Upload và download dữ liệu bất cứ khi nào bạn muốn

Tổ chức quản lý thông minh

Tìm và truy cập dữ liệu media bạn cần một cách dễ dàng! Các biểu tượng như âm nhạc, video, tài liệu… có sẵn giúp cho việc tổ chức quản lý dễ dàng