EnGenius Cloud App
Kết nối thông minh khi đang di chuyển

Với ứng dụng di động EnGenius Cloud, bạn luôn có toàn quyền kiểm soát các switch, access point và các thiết bị được hỗ trợ Cloud khác. Nhận thông báo theo thời gian thực bất kể bạn đang ở đâu.

Triển khai dễ dàng

Quét mã QR trên thiết bị của bạn để đăng ký EnGenius Cloud. Sau khi được cắm nguồn, EnGenius Cloud sẽ tự đẩy các cấu hình phù hợp tới thiết bị, không cần thêm thao tác.

 •  Đăng ký thiết bị
 •  Tạo tổ chức và các cấu hình lớp mạng
 •  Ấn định thiết bị tới mạng để áp dụng cài đặt lớp mạng
 •  Triển khai nhiều khu vực dễ dàng

Quản lý thông minh

Ứng dụng di động EnGenius Cloud cung cấp các thông báo tùy chỉnh thời gian thực, giúp bạn cảnh giác với các vấn đề phát sinh lần đầu. Doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý mạng và cấu hình các access point từ bất kỳ vị trí nào.

 •  Quản lý mạng với chế độ xem phân cấp
 •  Truy cập nhanh trạng thái của access point và switch
 •  Lên lịch nâng cấp firmware từ xa cho nhiều khu vực
 •  Theo dõi và khắc phục sự cố với dòng thời gian của khách hàng

Phân tích trực quan

Ứng dụng di động EnGenius Cloud cho phép bạn khắc phục sự cố bằng những lời khuyên chính xác và khả thi. Trí thông minh nhân tạo của EnGenius Cloud giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn bằng cách thiết lập cảnh báo dựa trên sự kiện và thông báo đẩy cho các sự cố được phát hiện.

 • Sức khỏe của mạng được thấy tổng quan nhanh chóng với bảng điều khiển trực quan
 • Tư vấn xử lý sự cố chính xác với công nghệ AI
 • Quản lý thiết bị với số liệu thời gian thực
 • Vị trí AP và cường độ Wi-Fi với chế độ xem mặt bằng tòa nhà
 • Thông báo thời gian thực cho hoạt động mạng bất thường

EnGeniusCloud App – Sản phẩm được hỗ trợ

Mạng thông minh có sẵn cho cả mạng có dây và không dây

ACCESS POINT

Trong nhà
Ngoài trời

Switch quản lý