Home

Distributed Network Management Solution

Linh hoạt, khả năng mở rộng, là giải pháp quản lý cấp doanh nghiệp

Yêu cầu mạng ngày nay phải linh hoạt, mạnh mẽ và hiệu quả như tổ chức các thiết bị wifi đang phục vụ. Thường thì chúng bao gồm các tòa nhà khác nhau, các đơn vị kinh doanh, cơ sở hạ tầng, kích thước và cấu trúc liên kết. Các mạng phân tán này có thể đặt 1 gánh nặng lên nhân sự IT hoặc các nhà cung cấp dịch vụ quản lý tìm cách để cài đặt, cấu hình, cung cấp, quản lý, giám sát, và nâng cấp 1 tập hợp nhiều các Switches và Access Points tiềm năng.

May mắn thay, EnGenius đã có giải pháp: Giải pháp quản lý mạng phân tán Neutron Series. Giải pháp này có độ linh hoạt cao, khả năng mở rộng và giải pháp tích hợp đầy đủ, cung cấp việc quản lý và cấu hình đơn giản với hiệu suất cấp doanh nghiệp, Access Point có quản lý giàu tính năng , WLAN Controller Switches and ezMaster™ Quản lý mạng tập trung với mức giá không tưởng - KHÔNG phí bản quyền AP, phí đăng ký hoặc hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

 

 


Quản lý vài hoặc 1,000+ AP

Từ hệ thống nhỏ đến lới với dòng sản phẩm Neutron. Triển khai và quản lý dễ dàng vài hay 1,000APs, Switch và 10,000+
người dùng đồng thời không giới hạn số lượng mạng phân tán trên nhiều thành phố, khu vực hay các nước khác nhau,
bất kể kích thước và cơ sở hạ tầng.

 

 

Tính linh hoạt không giới hạn

Bất kể kích thước mạng của bạn như thế nào, dòng sản phẩm Neutron hoàn toàn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đó. Neutron AP có thể hoạt động đơn lẻ hoặc được quản lý lên tới 50 thiết bị trên mỗi Neutron Controller Switch; quản lý tập trung không giới hạn AP và Switch qua ezMaster cục bộ, từ xa hay qua Cloud.

Vốn đầu tư và chi phí hoạt động thấp

Có rất nhiều giải pháp cạnh tranh khác đều yêu cầu chi phí phần cứng cao, phí bản quyền của mỗi AP, phí đăng ký hàng năm, và phí hỗ trợ kỹ thuật.

Copyright © 2018 Phương Việt. All rights reserved.